เครื่องรางเสริมดวงให้รวยโชค ทั้งหมด 7 อย่าง#1

เครื่องรางเสริมดวงให้รวยโชค มีที่เรารวบรวมมาได้ประมาณ 7 อย่าง และหวังอย่างยิ่งว่า 7 อย่างนี่จะช่วยทำให้พี่ๆที่อ่านชีวิตดีขึ้น

เครื่องรางเสริมดวงให้รวยโชค ทั้งหมด 7 อย่าง

1. พ ญ า ต่ อ เ งิ น ต่อทอง

          เป็นเครื่องรางของขลังที่กล่าวกันว่าเด่นในเรื่องโชคลาภ ช่วยต่อยอดเงินทอง ค้าขายดีมีกำไร ช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้าน หรือเจรจาอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

ทั้งยังช่วยเสริมเรื่องการงานให้ราบรื่น จากเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย หยิบจับอะไรก็สะดวกไปหมด สำหรับต่อเงินต่อทองนี้ อาจบูชาในรูปแบบตะกรุด กำไล หรือจี้ห้อยคอก็ได้ ถือเป็นเครื่องประดับเสริมดวงไปในตัว

เครื่องรางของขลัง - พระเครื่อง

2. พ ร ะ ปิ ด ต า

สิ่งนี้รวมถึงการปิดตา หู จมูก ปาก กาย และใจ ความหมายที่สอดแทรกไว้ก็คือการปิดทางเข้า-ออกแห่งกิเลสทั้งหลาย ไม่รับรู้เรื่องวุ่นวาย แ ล ะ สำ ร ว ม ใ จ

3. ถุ ง ท อ ง

          ตามความเชื่อของชาวเอเชีย จะซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าเข้าหาไม่ขาดสาย ทำงานก็มีเงินเหลือกินเหลือใช้ เรี ย ก ว่ า ช่ ว ย เ สริ ม ด ว งให้มีเงินเข้าในบัญชีเรื่อย ๆ พกติดตัวไว้ อุ่นใจแน่นอน

วิธีบูชาเสริม การบูชาครั้งแรกเมื่อนำต่อเงินต่อทองเข้าบ้าน ให้นำดอกไม้ 7 สี 7 ดอก (ใช้พวงมาลัยดอกมะลิปลายช่อกุหลาบแดงแทนได้) เทียน 7 เล่ม ธูป 7 ดอก ใส่จานหรือพานไว้

แล้วนำต่อเงินต่อทองวางในจานหรือพานนั้น แต่ธูปกับเทียนห้ามจุด พร้อมด้วยนำเหรียญเงินมาวางในพาน

ประวัติเครื่องลางของขลัง |

จากนั้นให้สวดคาถาบูชา ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย นะชาลิติ อะระหัง สุสินะโส นะโมพุทธายะ และอธิษฐานขอพร

หากสำเร็จดังประสงค์แล้ว ใ ห้ นำ น้ำ ห ว า น แ ด งม า ถว า ยพญาต่อเงินต่อทองด้วย

ซื้อหวยไทยออนไลน์ หวยหุ้น อั ต ร า ก า ร จ่ า ยห ว ย ไทย แทงหวยออนไลน์ เว็บหวยออนไลน์ เ ว็ บ แ ท ง หว ยไทย หวยหุ้น หวยลาว หวยฮานอย หวยยี่กี หวยออนไลน์ อัตราการจ่ายหวยไทย เว็บหวย แทงหวย สมัคร หวยออนไลน์ได้

4. หิ น ไ ห ม ท อ ง

ใครพกไว้ก็จะมีแ ต่ โชคดี ทำมาค้าขึ้น กิจการรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังเป็นหินสร้างความเชื่อมั่น ชำระล้างพลังป ก ป้ อ ง คุ้ ม ค ร อง ใ ห้ รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

เสริมอำนาจบารมีแก่ผู้เป็นเจ้าของ

ซึ่งทุกวันนี้ นิ ย ม ทำเครื่องประดับ ไม่ว่า จะเ ป็ น กำ ไ ล แหวน สร้อยคอ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

1.ไม้มงคลตามราศีเกิด

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คืออะไร คลิ๊ก

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

ประวัติของเรื่องราว แม่นางกวัก