เครื่องรางเสริมดวงให้รวยโชค ทั้งหมด 7 อย่าง#2

เครื่องรางเสริมดวงให้รวยโชค มีที่เรารวบรวมมาได้ประมาณ 7 อย่าง และหวังอย่างยิ่งว่า 7 อย่างนี่จะช่วยทำให้พี่ๆที่อ่านชีวิตดีขึ้น

ต่อตอนที่ 2 เรื่อง เครื่องรางเสริมดวงให้รวยโชค ทั้งหมด 7 อย่าง#2

5. ตะกรุดสาริกามหาลาภ

         สาริ ก า ม ห า ล า ภ หรือสาริกาเรียกทรัพย์ เป็นวิชาโบราณทางล้านนา ที่ครูบาหรือเกจิอาจารย์จะปลุกเสกเครื่องรางด้วยมนตร์คาถาวิชาสาริกามหาลาภ ทำให้มีพุทธคุณเน้นหนักด้านเรียกโชคลาภเงินทอง

โดยเฉพาะเงินทองที่จะมาจากการเจรจา มีความสำเร็จทางด้านเจรจา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ พนักงานขาย

ความแตกต่างระหว่าง…พระเครื่องและเครื่องรางของขลัง

เราคือ  เ ว็ บ แ ท ง ห ว ย ที่ ดี ที่ สุ ด เล่นหวยออนไลน์ กดตรงนี้่ได้

วิธีบูชาเสริม

คาถาบูชาตะกรุดสาริกามหาลาภ ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วย

เ อ หิ ส า ริ ก า นั ง ปิ ยั ง ม ะ ม ะ

สาริกาลาโภ ภะวันตุเมฯ (7 จบ) แล้วอธิษฐานตามใจปรารถนา

6. จี้ กั ง หั น แ ช ก ง หมิว

          กังหันนำโชค ที่ มี ที่ ม า จ า ก วั ด แ ช ก ง ห มิ ว ตั้งอยู่แห่งหนึ่งบนเกาะฮ่องกง เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์มาเนิ่นนาน โดยกังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพามาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง ความหมายของใบพัดทั้ง 4 ใบ ก็คือ

          ใบที่ 1 เดิ น ท า ง ไ ป ไ ห น มา ไหนปลอดภัย

          ใบที่ 2 สุ ข ภ า พ แข็งแรง อายุยืน

          ใบที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

          ใบที่ 4 คิดหวังสิ่งใดก็สมค ว า ม ป รา ร ถ น าทุ กประการ

วิธีบูชาเสริม

ตั้งจิตอธิษฐานขอพร บอกกับกังหันว่า “ข้าพเจ้าชื่อ ขอพลังกังหันช่วยคุ้มครองและนำพาแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เรื่องไม่ดีก็ขอให้กังหันช่วยพัดพาออกไป”

ประเภทเครื่องราง-ของขลัง - พระเครื่องประเภทต่างๆ

ซื้อหวยออนไลน์ ซื้อหวยไทยออนไลน์ แทงหวย แทงหวยออนไลน์ เว็บหวยออนไลน์ อัตราการจ่ายหวยไทย เว็บหวย

และท้ายสุดและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่มีค่าที่สุดคือรูปบุพการี

พ่อแม่เปรียบเหมือนพระในบ้าน ดังนั้นการที่พกรูปของพ่อแม่ติดตัวไว้ ก็เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้เรากตัญญูรู้คุณ ขยันทำมาหากิน

ซึ่งจะต่อยอดให้มีความเจริญในหน้าที่การงาน เงินทองไหลมาเทมานั่นเอง

รู ป บุ พก า รี จึ งถื อ เ ป็ น

เ ค รื่ อ ง ร า งที่

ม ง ค ล ที่ สุ ด เลยก็ว่าได้

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คืออะไร คลิ๊ก

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

1.ไม้มงคลตามราศีเกิด

ประวัติของเรื่องราว แม่นางกวัก